yekcins

yekcins
sif. <fars. yek və ər. cins> Eynicinsli, eyni cinsdən olan, eyni xarakterli, eyni keyfiyyətli, eyni tərkibli. Yekcins cisim. Yekcins maddə. // Xalis, saf, qatışığı olmayan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • yekcins — (F. A.) [ ﺲﻨﺝ ﮏی ] aynı türden …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • YEKCİNS — f. Aynı cinsten …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ikiqat — 1. sif. Bir birinə uyğun, yaxud yekcins iki hissədən ibarət. İkiqat parça. İkiqat pəncərə. – <Şahsənəm xala> çadrasını ikiqat eləyib atdı başına. . E. Sultanov. Sərəncam bacı başında ikiqat çarşab oğlunu dolandırıb gəzdirirdi. . Ç..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məhlul — is. <ər.> Bərk və ya duru maddənin suda və ya başqa bir mayedə həll olunması nəticəsində alınan eynicinsli duru maddə. Dərman məhlulu. Marqanes məhlulu. // Müxtəlif maddələrin yekcins, xəmirə oxşar qatışığı. Əhəng məhlulu. – Aydın xüsusi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qamma — <yunan əlifbasının 3 cü hərfinin adı> 1. mus. Bir yaxud bir neçə oktava daxilində qalxan, yaxud enən səslərin ardıcıl sırası. Avropa musiqisində 24 qamma vardır, bunun əvəzində bizdə 120 qamma vardır. Ü. H.. 2. məc. Hər hansı bir yekcins,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarışıq — sif. 1. Müxtəlif şeylərdən və ya növlərdən ibarət olan, başqa şey və ya şeylər qatılmış olan; yekcins olmayan, saf və xalis olmayan, müxtəlif ünsürlərdən ibarət olan. Qarışıq yun. Qarışıq yağ. // Qoşma mənasında. Başqa bir şeylə qarışmış.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təbəqə — 1. is. <ər.> 1. Bir şeyin başqa bir şeyin üstünü örtən kütləsi və ya hissəsi; qat, lay. Buz təbəqəsi. Hava təbəqəsi. – Qarın nazik təbəqəsi qırova bənzəyirdi. M. Hüs.. Havaya qatı bozumtul toz təbəqəsi qalxırdı. Ə. Ə.. 2. Adamların,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”